Prețul medicamentelor comune


Viaţa satului: Jaf cu premeditare - terenuri furate în Dumeşti, Iaşi (@TVR1)

Dacă medicamentul nu Prețul medicamentelor comune preț în niciuna dintre țările prevăzute la art. Pentru medicamentele prevăzute la alin.

Prețul medicamentelor comune

Metodologia de calcul al valorii prețului de producător stabilit de minister respectă prevederile prezentelor norme, cu excepția celor privind prețul de referință generic și prețul de referință inovativ.

În scopul aplicării prezentelor norme, medicamentele biologice de referință sunt considerate medicamente inovative; În scopul aplicării prezentelor norme, medicamentele autorizate conform art.

În scopul aplicării prezentelor norme, medicamentele pentru care s-a acordat o autorizație de uz pediatric PUMA și medicamentele prevăzute la art.

Prețul medicamentelor comune

În scopul aplicării prezentelor norme, medicamentele orfane sunt considerate medicamente inovative; Pentru medicamentele care și-au pierdut brevetul înainte de 1 ianuarieprețul de producător utilizat în calculul prețului de referință inovativ este prețul aprobat la data de 1 ianuarie Prețul de producător al medicamentului inovativ este declarat conform anexei nr.

Pentru efectuarea oricărei analize comparative de preț, transformarea prețurilor de producător din alte valute în lei se face luându-se în considerare cursurile medii de schimb valutar ale Băncii Naționale a României utilizate la ultima corecție. Pentru dosarele depuse în vederea corecției se utilizează cursurile medii de schimb valutar ale Băncii Naționale a României aferente primului trimestru al anului curent.

Ce este un medicament orfan?

Dacă medicamentul are preț înregistrat într-o singură țară din lista de comparație, prețul propus de deținătorul de APP trebuie să fie mai mic sau cel mult egal cu prețul din țara respectivă. Documentația este transmisă exclusiv electronic prin intermediul Punctului de contact unic electronic, accesând linkul www.

Prețul medicamentelor comune

Atât prețurile medicamentelor ce vor face obiectul Catalogului public, cât și prețurile medicamentelor din Canamed se aprobă prin ordine ale ministrului sănătății, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.