Logo Regio Logo UE Fondul European Dezvoltare Regionala Logo Guvernul Romaniei Logo Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice Logo Instrumente Structurale 2007-2013

Resurse turistice naturale

Lupeni ocupă un loc important în peisajul geografic natural al Văii Jiului şi al judeţului Hunedoara fiind situat în partea de vest a depresiunii Văii Jiului paralel cu râul fiind străjuit de două şiruri de munţi care leagă Munţii Retezat de Munţii Parâng, dând localităţii o formă alungită.

Oraşul Lupeni este situat la poalele Munţilor Vâlcan, munţi situaţi în sectorul sud-vestic al Carpaţilor Meridionali şi care împreună cu Munţii Mehedinţi închid la sud arcul carpatic cuprins între râul Jiu şi fluviul Dunărea. În partea de est a acestora se remarcă grupul înălţimilor Straja, Negri şi Mutu aparţinând oraşului Lupeni şi beneficiind de un relief montan complex, foarte pitoresc, cu culmi şi vârfuri alpine, un obiectiv turistic foarte important în zonă. Cadrul natural de un pitoresc aparte de care dispune oraşul Lupeni se înscrie cu o mare complexitate, varietate şi atractivitate peisagistică în structura şi valoarea potenţialului turistic, întrunind toate calităţile unei excelente staţiuni de iarnă şi sport, precum şi a unei staţiuni estivale pentru odihnă şi recreere.

statiunea-straja

Statiunea Straja

Localitatea Lupeni este situată într-un cadru deosebit de pitoresc cu vârful Straja, Mutu şi Negri spre sud şi ramificaţiile masivului Retezat spre nord: Zănoaga, După Piatră, Oboroca, Scoruşu, Dealu Mare. Culmea După Piatră dispune de o poiană cu narcise şi de o zonă stâncoasă propice practicării alpinismului sportiv.

Vârful Straja al doilea ca mărime din masivul Vâlcan se înalţă brusc şi stâncos la 1868 metri, depăşind cu aproximativ 300 metri vârfurile din vecinătate, Vârful lui Loghin şi Vârful Cartianu. Creasta se menţine relativ înaltă şi peste vârful Mutu, apoi scade treptat până în şaua La Paru de Fier (1468 metri). De aici înălţimea creşte din nou spre Şiglăul Mic şi mai ales spre Şiglăul Mare (1682 metri). Din acest vârf cu o vedere excelentă spre Retezat, culmea principală suferă o inflexiune accentuată spre sud. Vârful Negri se află situat pe versantul sudic al masivului Vâlcan la o altitudine de 1700 metri aşezat între vârful Straja şi Şiglăul –Mic, în parte împădurit. Acesta dispune de o înclinare propice pentru schi relieful acestuia oferind şi contrapantă. Reţeaua hidrografică a zonei este reprezentată în special de râul Jiul de Vest care izvorăşte din căldarea Soarbele şi culege toate pâraiele de pe versanţii printre care şi-a creat drum. Printre acestea amintim: Valea Vacii, Roşia, Sohodol, Tusu, Lazăru, Mierleasa, Mierlaşu, Boncii, Brăiţa.

Zona Tusu găzduieşte câteva peşteri interesante din punct de vedere speologic dar predomină formele extro-carstice deosebite prin varietatea formelor cum ar fi câmpurile de lapiezuri sub forma de turmă de oi şi canelare iar pe tot parcursul pârâului Tusu sunt întâlnite superbe urme de septe laterale şi marmite descendente săpate atât în calcare cât şi în cristalin.

Valea Braia prezintă interesul cel mai deosebit atât ca varietate de forme rezultate în urma acţiunii râului care a dat naştere unor chei săpate în cristalin, intersectat în mai multe locuri de falii de calcar care conferă o imagine deosebit de spectaculoasă şi periculoasă unde se poate practica canioningul atât din amonte cât şi din aval cu recomandarea ca la parcurgerea cascadelor care la această oră nu sunt pitonate în întregime cei care se aventurează să posede obligatoriu asupra lor costum de neopren, cască şi câteva pitoane. Frumuseţea parcurgerii constă în depăşirea cascadelor mai mult la liber în urcare iar la coborâre în râpele de maxim 40 metri în caz de cădere pericolul accidentării este foarte mic datorat în primul rând marmitelor descendente pe firul apei cât şi verticalitatea cascadelor mai mari sau înclinarea zonelor cu săritori unde în caz de alunecare apa te dirijează ca pe tobogan spre marmitele descendente unde adâncimea apei variază între 1,7şi3 metri.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Pentru informații detailate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro